WAT IS KLASSIEKE HOMEOPATHIE?
Klassieke homeopathie is een methode waarbij het zelfherstellend vermogen van de mens wordt
gestimuleerd. Zo kunnen klachten van binnenuit worden opgelost. Het psychisch en lichamelijk
evenwicht wordt hersteld en de afweer tegen ziektes neemt toe.
Klassieke homeopathie kan helpen bij de meest uiteenlopende klachten. Het kan helpen bij klachten
waarvan de oorzaak bekend is, maar ook bij onverklaarbare klachten. Het kan helpen bij akute
problemen, maar ook bij chronische klachten. Het helpt bij lichamelijke klachten, maar ook bij
psychische problemen. Ook als je gewoon niet lekker in je vel zit. Klassieke homeopathie werkt bij
baby's, bij kinderen, bij volwassenen en bij ouderen.

HET CONSULT
In het klassiek homeopathisch consult zoeken we naar de oorzaak van je klachten. Dit gebeurt door
middel van een uitgebreid gesprek. We zoeken daarin naar jouw individuele beeld. Dit is een
totaalbeeld van hoe je lichaam functioneert, wie je als mens bent, waar je over droomt en hoe je de
dingen van binnenuit beleeft. Als dit beeld duidelijk is past daar een specifiek homeopatisch middel
bij. Je moet er op rekenen dat een consult minstens anderhalf uur duurt. Het is belangrijk dat er een
open gesprek plaatsvindt. Hoe meer je over jezelf vertelt, hoe makkelijker het is om het passende
homeopatische middel voor je te vinden. Voor een klassiek homeopaat is alles wat je vertelt
belangrijk. Er wordt respektvol met jou en met wat je vertelt omgegaan.

HET GEBRUIK VAN HET HOMEOPATHISCHE MIDDEL
Het homeopathische middel wordt na afloop van het consult aan je meegegeven. Afhankelijk van je
situatie en je klachten wordt ingeschat hoe en hoe vaak je het middel kunt gebruiken. Je krijgt een
gebruiksaanwijzing mee. Er wordt van je verwacht dat je je strikt aan de gebruiksaanwijzing houdt.
Verder, dat je goed bijhoudt wat er allemaal in je situatie verandert. Na enkele weken vindt er een
vervolgconsult plaats. Tijdens het vervolgconsult bespreken we het verloop van je
genezingsproces. We maken dan ook afspraken over hoe we verder gaan. Het aantal gesprekken
wat verder nodig is, is afhankelijk van het verloop van het genezingsproces en van de zwaarte van
de klachten. Pepermunt en eucalyptus kunnen de werking van de homeopathische medicijnen
tegengaan. Daarom is het belangrijk een speciale tandpasta znder pepermunt te gebruiken. Het
gebruik van koffie is wl toegestaan.

HOMEOPATHIE EN REGULIERE GENEESKUNDE
Homeopathie is een aanvulling op de eigen zelfzorg. Het vervangt de reguliere geneeskunde niet.
Medicijnen die door huisarts of specialist zijn voorgeschreven worden doorgebruikt, tenzij je
hierover hebt overlegd met de betreffende arts en anders kan worden beslist.

DE INVLOED VAN DE PSYCHE
Lichaam en geest zijn een onlosmakelijke eenheid. Een lichamelijke ziekte heeft effekt op hoe je je
voelt. Wanneer je niet lekker in je vel zit, heeft dit effekt op je lichaam. In de gesprekken neemt
aandacht voor de mens achter de kwaal een belangrijke plek in. Het reguleren van spanningen,
verwerken van pijnlijke emoties of het (her)vinden van een eigen identiteit kan onderdeel uitmaken
van het genezingsproces. De menselijke geest kan een belangrijk aandeel leveren in het
genezingsproces. Wanneer blijkt dat visualisaties of ontspanningsoefeningen aan de gesprekken
bij kunnen dragen kunnen we hier, als je wilt, tijd aan besteden. Soms kan het prettig zijn je situatie
gewoon eens op een rijtje te zetten met iemand erbij. In dat geval kun je ook terecht voor
counseling.

OOK VOOR KINDEREN
In mijn praktijk heb ik inmiddels ruime ervaring opgedaan in het werken met homeopathie voor
kinderen. Je kunt met je kind voor allerlei klachten terecht. Voor allerlei lichamelijke klachten
(bijvoorbeeld eczeem of allergie) maar ook voor slaapproblemen, angsten en gedragsproblemen.
Mijn ervaring is dat kinderen over het algemeen snel en goed reageren op homeopathie.